söndag 25 mars 2012

Produktion av AnnaPS kläder del 3-färga tyget (trikån)

Nu fortsätter serien i hur vi producerar AnnaPS kläder. Vi vill i varje tillverkningssteg ta aktiva val som minimerar miljöpåverkan så mycket som möjligt. I en tillverkningskedja av kläder är färgningen det steg som vanligtvis påverkar miljön mest negativt då det används mycket kemikalier. Därför är det extra glädjande att vi hittat ett miljöcertifierat färgeri.

AnnaPS färgar sin trikå i ett miljöcertifierat färgeri i Estland och transporten dit sker via lastbil och båt.

Ett miljöcertifierat färgeri innebär att man använder endast godkända kemikalier, avloppsvatten renas och inga farliga kemikalier finns kvar i tyget när det är klart. En självklarhet och viktigt tycker vi på AnnaPS.

AnnaPS har 3 färger i sin kollektion. Den vita färgen är extra bra för miljön då vi inte färgar den alls! Det innebär att ett tillverkningsteg tagits bort och att ta bort ett steg i färgningen är extra bra. AnnaPS har också valt att tona ner den svarta färgen till en sotsvart färg. Det minskar också kemikalieanvändningen vid färgningen.

Mer om själva färgningsprocessen, för att få jämna färger på trikå/tyg så stickas och vävs det i en tråd som är naturvit (alltså blekt) och sedan färgas tyget. Tyvärr används alltför ofta otillåtna klormedel för att bleka tyg, det är mycket farligt för människan och naturen. För att färga krävs kemikalier och det förekommer kemikalier som är otillåtna inom EU och mycket giftiga. Detta för att det går snabbare, är billigare och ger mest intensiva färger när man använder mycket giftiga kemikalier. Tyvärr släpper en del färgerier ut dessa kemikalier i avloppsvattnet vilket är fruktansvärt. Det som också är hemskt är att många anställda arbetar med kroppen, händer och fötter i kemikalierna, utan skyddsutrustning. Vilket ger kraftiga förgiftningar och sjukdom som följd.

Snart snart njuter vi av varma sandstränder....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar