torsdag 27 september 2012

Hållbart Mode - Recycling på KTH

Äntligen, vi blir glada av att läsa i Ny Teknik nr 24 2012 att forskare på KTH är på god väg att lösa ett viktigt tekniskt problem, att kunna göra nya tyger av gamla kläder.

Idag saknas metod för att göra ny fiber av gamla kläder. Vilket är ett problem eftersom merparten av de kläder som produceras idag slukar stora mängder vatten, energi, kemikalier och åkermark. Samtidigt som det i många av de länder där detta sker har stor vattenbrist, brist på föda och hantering av kemikalier alltför ofta sker med kontaminering av människor och natur.

AnnaPS använder idag träd som råvara till den miljövänliga viskos (Tencel) som vi använder. Viskos är ett material med mycket fina egenskaper.
Metoden på KTH är en liknande process som den som används när Tebcel görs men istället för att koka  träd till en pappersmassa så kokar man ihop gamla kläder gjorda  till en kletig massa. Från denna kletiga massa "sprutar" man ut en fiber (ungefär som att göra spagetti). Fibern kan sedan spinnas till tråd för att sedan stickas eller vävas till tyg.

Så kan vi göra nya kläder av gamla! Perfekt!

Nu håller vi tummarna för dessa forskare, som kan göra så mycket för miljön, tänk om vi kan återanvända de 15kg textilier som vi per person konsumerar per år i Sverige.

Vi hoppas vår tillverkare av fiber, Lentzing i Österrike (för Tencel, Modal, Viskos) får upp ögonen för detta och köper in denna tygråvara som ett komplement till träd.
Ny teknik nr 24 2012 presenterar Greenhouse Labs arbete på KTH

Läs gärna artikeln, den är bra! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar